Milko Kelemen rođen je u Podravskoj Slatini 30. ožujka 1924. godine. Pučku školu završio je u Slatini, a gimnaziju u Virovitici. Na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirao je studij glasovira i kompozicije. Usavršavao se na Konzervatoriju u Parizu, na ljetnim tečajevima Accademie Chigiane u Sieni, na tečajevima za Novu glazbu u Darmstadtu, na državnoj visokoj glazbenoj školi u Freiburgu te u Siemensovu Elektronskom studiju u Munchenu.

Za svoj bogati skladateljski opus (oko 130 djela) i pedagoški rad nagrađen je brojnim nagradama i priznanjima među kojima su najznačajnija Europska nagrada za kulturu 2007. godine, 
Predsjednik Savezne Republike Njemačke Walter Scheel odlikovao ga je 1973. godine Velikim križem za zasluge Savezne Republike Njemačke (Grosses Bundesverdienstkreuz). Francuski ministar za kulturu Jack Lang odlikuje ga odličjem Chevalier des Arts et des Lettre 1980 godine. Dobitnik je nagrade Vladimir Nazor za životno djelo ( 1984.)

Hrvatski predsjednik Franjo Tuđman odlikuje ga 1995. godine Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi. Nagrađen je ordenima Mađarske i Argentine. Od 1999. godine počasni je građanin Grada Slatine.
U povodu 90. rođendana proglašen je počasnim doktorom (doctor honoris causa) Sveučilišta u Zagrebu.
Član je HAZU. Od 2018. godine Osnovna glazbena škola nosi njegovo ime.

U svojoj dugogodišnjoj pedagoškoj karijeri Kelemen je bio asistent i docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Composer in residence u Berlinu, profesor kompozicije na Institutu Robert Schumann u Düsseldorfu i na stuttgartskoj Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Predavao je na Yale University (SAD) u New Havenu i na Université de Montréal te u Buenos Airesu, Rio de Janeiru, Osaki, Tokiju, Hong-Kongu, Bangkoku, Manili, Sydneyu i brojnim drugim gradovima diljem svijeta.

Milko Kelemen je utemeljitelj, organizator i prvi predsjednik Muzičkog biennala Zagreb (1961.) i počasni predsjednik od 1981. godine. Od 1995. godine Kelemenu u čast u Slatini se svake godine održava Međunarodni glazbeni festival Dani Milka kelemena na kojemu su u proteklih dvadeset godina u glazbenim i glazbeno-scenskim programima nastupilo stotinjak ansambla i isto toliko solista iz Hrvatske, sedamnaest europskih zemalja te iz Indije, Izraela, Kine, Armenije, Japana, SAD-a i Australije.

Dani Milka Kelemena u Slatini značajno su doprinijeli deprovincijalizaciji kulturnog života i urbanoj afirmaciji Slatine, Virovitičko-podravske i šire regije. 

Profesor Milko Kelemen – CURRICULUM VITAE
Rođen 30. ožujka 1924. u Slatini. Preminuo je 8. ožujka 2018. godine u Sttutgartu.

U njegovoj se obitelji rado muziciralo, a gajila se ljubav i prema drugim umjetnostima. Kelemen je već zarana pokazao glazbenu nadarenost, a prvu je glazbenu poduku iz glasovira dobio od bake u devetoj godini života.

OBRAZOVANJE
1942. uči glasovir kod Melite Lorković u Zagrebu. Već se kao dvanaestogodišnjak okušao u skladanju, no te se skladbe ne nalaze u popisu njegovih djela 

1945. započinje Studij skladanja 

1951. diplomirao je u razredu Stjepana Šuleka na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu 1953. radi kao docent na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu 

1954. usavršava se najprije u Parizu kod Oliviera Messiaena i Tonyja Aubina 

1954. i 1955. posjećuje ljetne tečajeve u Sieni (Academia Chigiana), gdje se dalje usavršava kod Vita Frazzija 

1958. i 1959. studira kod Wolfganga Fortnera u Visokoj glazbenoj školi u Freiburgu/Br. Istodobno sudjeluje i na međunarodnim tečajavima za novu glazbu u Darmstadtu

1966. -1968. kao stipendist Zaklade Alexander von Humboldt studira u novoosnovanom Siemensovu studiju za elektroničku glazbu u Muenchenu 

1966. i 1968. boravi u Berlinu kao stipendist Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) 

 

RADNA POVIJEST 
1969. -1972. profesor na Konzervatoriju Robert Schumann u Duesseldorfu 

1973. -1990. do umirovljenja podučavao je skladanje u Visokoj glazbenoj školi u Stuttgartu, gdje je i preminuo 2018. godine.

Kao gostujući profesor predavao je na brojnim institucijama, među kojima i na Sveučilištu Yale i na Schnbergovu institutu u Los Angelesu, te u Kanadi, Latinskoj Americi, Japanu, Hong-Kongu, Australiji i na Filipinima. Osim skladanjem, bavi se i pisanjem. Autor je brojnih članaka o suvremenoj glazbi i nekoliko knjiga, od kojih su neke objavljene i na hrvatskom jeziku (npr. Labirinti zvuka, 1972, Svjetovi zvuka,1999, Poruka pateru Kolbu, 2002. itd.) 
Osnivač je i prvi predsjednik Muzičkog biennala Zagreb, međunarodnog festivala suvremene glazbe, koji se održava od 1961. godine. 

 

NAGRADE I PRIZNANJA  

1955. Nagrada Grada Zagreba za Koncertne improvizacije 

1957. Nagrada Grada Zagreba za Igre za baritona i gudače 

1960. Nagrada Grada Zagreba za Koncert za fagot i gudače 

1961. Beethovenova nagrada Grada Bonna za Transfiguracije za glasovir i orkestar 

1963. Nagrada talijanske sekcije Međunarodnoga društva za suvremenu glazbu za Radiant za komorni ansambl 

1969. Nagrada Bernhard Sprengel grada Hannovera za gudački kvartet Motion 

1973. Odlikovanje Grofies Bundesverdienstkreuz Savezne Republike Njemačke za zasluge u kulturi 

1975. Vjesnikova nagrada za glazbu Josip Štolcer Slavenski za Mirabiliu za glasovir, dva orkestra i prstenasti modulator 

1980. Odlikovanje Chevalier des Arts et des lettres francuskog Ministarstva kulture 

1984. Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo 

1995. Odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1998. Priznanje Virovitičko – podravske županije

1999. Nagrada Porin za poseban doprinos hrvatskoj kulturi 

2007. European Culture Award 

Od 1999. počasni je građanin grada Slatine. U Zavičajnome muzeju Slatina pohranjena je i njegova ostavština.